Frouljusbiljertklup "de stoaten"

Frouljusbiljertklup " de stoaten". Woansdeitejûn om 19.30, fan septimber oant en mei maart.
"Pikant" puntsje, twa kear yn't jier wedstriid(pearkebiljerte) mei de manlju!


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Contact & Locatie

Dorpshuis "De Bining"
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Cornjum
tel: 058-2571690
Mail: klik hier