It Nut

12 10 2019
|
Category: Agenda

Grytz en Grize

Binnenkort meer informatie op de site.

 

 Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen )
Gasten: € 10,- de persoan de jûn.
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege.
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum.

Foto & Video

Hier kunt u terecht voor foto's en filmpjes van De Bining en Cornjum

   

Contact & Locatie

Dorpshuis "De Bining"
Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW Cornjum
tel: 058-2571690
Mail: klik hier